Burçlar – Astroloji

Burçlar astroloji’den gelmektedir. Yani gök cisimlerinin insan karakterleri üzerine olan etkilerini inceler. Burçların ve astrolojinin bilimsel bir gerçekliği yoktur.

Burçlar insanların doğduğu gün ve saate bakarak karakterleri hakkında tahminde bulunur. Astroloji ve burçlar hakkında ilk yazılı kaynaklar Mezopotamya’da Asur ve Babil uygarlıklarında bulunmuştur.

Yıldız Haritası

Yıldız Haritası Nevruz yani ilkbahar gündönümü referans alınarak oluşturulmuştur. Bu referans günde gökyüzünde 0 Koç Burcu başlamak üzere diğer burçlar 360 derecenin 12’ye bölünmesiyle oluşturulmuştur.

Batı Astrolojisi Arap Astrolojin’den gelir. Hintliler de Astrolijiyle ilgilenmiştir fakat hesapları hatalıdır.

İnsanlar gece elektriksiz ve bulutsuz bir ortamda gököyüzüne baktıklarında yıldızları, ayı, gezegenleri ve ışık kirliliği yoksa eğer samanyolu bulutsularını görür. Bu her zaman insanlık için çok korkutucu ve ilgi çekici gelmiştir.

Gökyüzüne bakan insanlar bu cisimlerin bir anlamı olması gerektiğini düşündüler ve Astroloji yi geliştirdiler. Bu garip cisimler insanlar üzerinde belirleyici rol oynamalı mantığıyla burçlar doğmuştur.