Neler Yeni

Hoş geldiniz Rüzgar

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Aynı zamanda hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?

Soru Sor

Sorular Sorun ve Topluluğumuzdan Yanıtlar Alın

Cevapla

Soruları Yanıtlayın ve Konunuzda Uzman Olun

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Tips
Tips

Sanayi İnkılabı Nasıl Doğdu?

No permission to reply event
Sanayi İnkılabı Nasıl Doğdu?
Sanayi İnkılabı Nasıl Doğdu?

Sanayi İnkılabı 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de doğmuştur. Bu inkılabın doğmasındaki ana etkenler içten yanmalı motorların keşfi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin bulunmasıdır. Böylelikle bir endüstri oluşmaya başlamış ve bu da eldeki sermaye birikimini arttırmıştır, bu da sanayi devriminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu devrimin İngiltere'de ortaya çıkmasının ana nedeniyse ucuz iş gücü ve ucuz enerji kaynaklarına(kömür)ulaşımın kolay olmasıdır. Bu devrimden sonra sömürgecilik faaliyetleri artan enerji kaynağı ihtiyacından dolayı hızlanmış ve günümüz kapitalist sisteminin ilk temelleri atılmıştır.
İş Gücünün Oluşumu ve Satılması
Çitleme. Çitleme (Çitleme hareketleri ya da çevreleme hareketleri). 18. yüzyılda, İngiltere'de küçük toprak sahiplerinin mülklerini toplayarak/çevreleyerek büyük çiftlikler yaratan yasal süreçtir. Bir kez çitlenince toprak kamusal niteliğini kaybederek tek bir sahibin malı haline gelmiştir.
Avrupa'da feodalite sistemi altında yaşayan insanların feodal beylerinin çitleme sürecine girmesiyle birlikte geçimlik haklardan yoksun kalması onları emeklerini satma gereksinimine yönlendirmiştir ve iş gücü artık feodalite altında geçimlik haklarla takas edilen bir durum olmaktansa satılabilen bir sürece girmeye başlamıştır. Çitleme sürecinin başlamasının ana nedeni ise araziden daha çok verim almak isteyen feodal beylerin koyunları otlatacak daha fazla alan yaratmak isteyip toprakları çitleyip geçimlik haklarını bu topraklardan sağlayan köylüleri dışarıda bırakmasıdır. Böylece feodal sistem yavaş yavaş çözülmeye başlamış ve iş gücü(emek) satılabilir bir konuma gelmiştir.
Sanayi İnkılabı Neden İngiltere'de Doğdu?
Bu sorunun en bilinen ve yaygın cevabı İngiltere'de kömür ve demir madenlerinin bolluğu ve ucuza bulunabiliyor olmasıdır. Diğer sebepleri ise İngiltere'nin 18. yüzyılda finans ve banka sektörlerinin kalbi olması, İngiltere'nin çok büyük bir sömürge imparatorluğu olması, hâlihazırda bulunan gelişmiş dokuma sektörü ve mülkiyet ve bireysel hakların gelişmiş olup anayasal bir sistem tarafından korunuyor olması gibi nedenler sıralanabilir. Ama başta da belirtildiği gibi en önemli nedeni olarak ham maddelerin bolluğu, kolay ve ucuza elde edilebilmesidir. Daha sonra Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya gibi ülkelere yayılan sanayi devrimi ciddi bir sermaye birikimine yol açmıştır.
İnkılabın Sonuçları
Sanayi devrimi sonucunda şehirlerde yaşayan ve burjuva olarak adlandırılan bir sosyal sınıf oluşmuştur. Burj kelimesi şehir demektir ve burjuva da şehirde yaşayan anlamında kullanılmıştır. Bu şehirlerde yaşayan kısım ekonomik olarak çok gelişmiştir. İşçi sınıfıysa sanayi devrimiyle birlikte eskiden sahip olmadığı haklara kavuşmaya başlamıştır. Tarihteki en önemli sosyologlardan olan Karl Marx'ın düşünce yapısı ve dünyasıysa bu devrimden büyük ölçüde etkilenmiş, iş gücünün sömürüsüne ve emeğin metalaştırılmasına karşı gelen sosyalist düşüncelerini bu devrim çerçevesinde şekillendirmiştir. Bu devrimle birlikte ciddi bir ekonomik zenginleşme gözlemlenmiştir fakat bu zenginleşmenin işveren ve iş gücü arasındaki orantısız dağılımı ortaya çıkmıştır. Genel olarak belirli bir toprak parçasından alınan verim artmış, teknolojinin gelişmesiyle besin ihtiyacı daha kolay karşılanabilir hale gelmiş ve ciddi bir nüfus artışı ortaya çıkmıştır. Böylece Malthus hipotezinin öngördüğü gibi nüfus artışı geometrik fakat besin artışı aritmetik tezi geçersiz hale gelmiş teknolojinin gelişmesiyle bu artışlar birbirine paralel duruma gelmiştir.

History Information

Yazar
ruzgar 
Oluşturuldu
Historical Event Date
3.1.1879
Historical Event Type
shape1
shape2
shape3
shape4
shape5
shape6
Üst