Zebur Mezmurlar

Yayınlama: 20.02.2024
Düzenleme: 20.02.2024 17:50
10
A+
A-

Zebur’un Tanımı

Zebur, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarında kutsal kabul edilen metinlerden biridir. İbranice “Tehillim” kelimesinden türetilmiş olup, “övgüler” anlamına gelir. Genellikle, Tanrı’ya yönelik övgüleri, dua ve ibadetleri içeren dini şiirler ve ilahiler bütünü olarak kabul edilir. Zebur, Eski Ahit’in bir parçasıdır ve Tanah’ın üçüncü bölümünü oluşturur.

Mezmur’un Tanımı

Mezmur kelimesi, Zebur’daki bireysel şiir veya ilahilere verilen addır. Her bir mezmur, genellikle bir dua, övgü ya da Tanrı’ya yapılan bir yakarışı içerir. Bu metinler, topluluk ibadetinde veya bireysel dua pratiğinde kullanılmak üzere yazılmıştır. Mezmurlar, içeriklerine göre çeşitli temaları ele alır; örneğin bazıları şükran ve övgü doluyken, bazıları yas, pişmanlık ve Tanrı’dan yardım talep etme duygularını ifade eder.

Zebur Mezmurlar
Zebur Mezmurlar

Zebur’un Yazılış Tarihi

Zebur’un tam olarak ne zaman yazıldığına dair kesin bir tarih vermek zordur çünkü mezmurlar uzun bir zaman dilimi içinde farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Genel kabul gören görüşe göre, mezmurların yazılışı M.Ö. 1500 ile M.Ö. 500 yılları arasında, yani Davud döneminden Sürgün dönemine kadar uzanan bir süreçte gerçekleşmiştir.

Zebur’un Yazarları

Zebur’un çok sayıda yazarı vardır ve her bir mezmurun spesifik olarak kim tarafından yazıldığını belirlemek her zaman mümkün değildir. Ancak, geleneksel olarak Kral Davud Zebur’un ana yazarı olarak kabul edilir ve Zebur’un birçok mezmurunun ona atfedildiği düşünülür. Ayrıca, Süleyman, Asaf, Korah oğulları ve Moses gibi diğer kişilerin de mezmurlara katkıda bulunduğuna inanılır.

Zebur’un Kitap Haline Getirilmesi

Zebur’un ne zaman resmi bir kitap haline getirildiği konusunda da kesin bir tarih vermek güçtür. Ancak, mezmurların yazılışları sonrasında toplanıp derlendiği ve M.Ö. 3. yüzyılda, Yahudi kutsal metinler koleksiyonunun bir parçası olarak kabul edildiği düşünülmektedir. Bu süreç, Zebur’un bugünkü formunun oluşmasında önemli bir adımdır.

Zebur’un İçeriği

Zebur, toplamda 150 mezmurdan oluşur. Her bir mezmur, kendi içinde bağımsız bir dini metin olarak kabul edilir ve farklı bir tema veya duygusal ifade taşır. Mezmurlar, övgü ve tapınma, Tanrı’ya güven, adalet arayışı, düşmanlara karşı korunma talebi ve kişisel ya da toplumsal zorluklar karşısında Tanrı’dan yardım isteme gibi çeşitli konuları ele alır.

Sonuç

Zebur, dini edebiyatın en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul edilir ve hem Yahudi hem de Hristiyan geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Mezmurların zengin içeriği ve derin manevi mesajları, yüzyıllar boyunca insanlar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Zebur’un yazılış süreci ve yazarları hakkında kesin bilgiler olmasa da, bu kutsal kitabın insanlık tarihi boyunca maneviyat, sanat ve kültüre derinlemesine katkıda bulunduğu açıktır. Her bir mezmur, insan ruhunun derinliklerine dokunan evrensel temaları işler ve bu yönüyle Zebur, zamansız bir değere sahiptir.

Zebur Mezmurlar
Zebur Mezmurlar
 • Mezmur 1: Kutsal yaşamın övgüsü.
 • Mezmur 2: Tanrı’nın Kralı.
 • Mezmur 3: Güven ve kurtuluş duası.
 • Mezmur 4: Gece duası.
 • Mezmur 5: Sabah duası.
 • Mezmur 6: Tövbe duası.
 • Mezmur 7: Adalet arayışı.
 • Mezmur 8: Tanrı’nın yüceliği.
 • Mezmur 9: Tanrı’ya şükran.
 • Mezmur 10: Zalimlere karşı dua.
 • Mezmur 11: Tanrı’ya güven.
 • Mezmur 12: Kurtuluş çağrısı.
 • Mezmur 13: Sabırsızlık ve umut.
 • Mezmur 14: Ahlaksızlık üzerine.
 • Mezmur 15: Kutsal dağda yaşayan.
 • Mezmur 16: Korunma ve sevinç.
 • Mezmur 17: Adalet talebi.
 • Mezmur 18: Kurtuluşa övgü.
 • Mezmur 19: Tanrı’nın yaratılışı ve yasası.
 • Mezmur 20: Zafer duası.
 • Mezmur 21: Krallığın şükranı.
 • Mezmur 22: Çaresizlik ve kurtuluş.
 • Mezmur 23: İyi Çoban.
 • Mezmur 24: Kralın şanı.
 • Mezmur 25: Yol gösterici olarak Tanrı.
 • Mezmur 26: Kendini savunma.
 • Mezmur 27: Işık ve kurtuluş.
 • Mezmur 28: Yardım ve övgü.
 • Mezmur 29: Fırtınanın Tanrısı.
 • Mezmur 30: Şükran ve kurtuluş.
 • Mezmur 31: Güven ve teslimiyet.
 • Mezmur 32: Günahın affı.
 • Mezmur 33: Yaratıcıya övgü.
 • Mezmur 34: Tanrı’nın iyiliği.
 • Mezmur 35: Düşmanlara karşı dua.
 • Mezmur 36: İnsanın kötülüğü ve Tanrı’nın iyiliği.
 • Mezmur 37: Kötüler ve adil olanlar.
 • Mezmur 38: Günahın ağırlığı.
 • Mezmur 39: Hayatın kısalığı.
 • Mezmur 40: Kurtuluşa şükran.
 • Mezmur 41: Hastalıkta güven.
 • Mezmur 42-43: Ruhun susuzluğu ve Tanrı’ya özlem.
 • Mezmur 44: Geçmiş kurtuluşlara ve şimdiki zorluklara bakış.
 • Mezmur 45: Kraliyet düğünü ve Mesih’e övgü.
 • Mezmur 46: Tanrı’nın şehri ve uluslar üzerindeki egemenliği.
 • Mezmur 47: Tanrı’nın zaferi ve egemenliği.
 • Mezmur 48: Kudüs’ün güzelliği ve Tanrı’nın koruması.
 • Mezmur 49: Zenginliğin geçiciliği ve ölüm karşısında eşitlik.
 • Mezmur 50: Gerçek ibadetin doğası ve Tanrı’nın yargısı.
 • Mezmur 51: Davud’un tövbesi ve günahın affı.
 • Mezmur 52: Kötülüğün sonu ve adil olanın güveni.
 • Mezmur 53: Ahlaksızlık üzerine meditasyon.
 • Mezmur 54: Düşmanlardan korunma duası.
 • Mezmur 55: İhanet ve kurtuluş arayışı.
 • Mezmur 56: Korku anlarında güven.
 • Mezmur 57: Merhamet ve koruma duası.
 • Mezmur 58: Adaletsizlik ve Tanrı’nın yargısı.
 • Mezmur 59: Düşmanlardan korunma.
 • Mezmur 60: Ulusal yenilgi ve dua.
 • Mezmur 61: Güven ve korunma arayışı.
 • Mezmur 62: Yalnızca Tanrı’da güven.
 • Mezmur 63: Tanrı’ya özlem.
 • Mezmur 64: Kötülere karşı dua.
 • Mezmur 65: Şükran ve övgü.
 • Mezmur 66: Tanrı’nın büyük işleri.
 • Mezmur 67: Tanrı’nın lütfu ve ulusların övgüsü.
 • Mezmur 68: Tanrı’nın zafer alayı.
 • Mezmur 69: Acı ve kurtuluş duası.
 • Mezmur 70: Acil yardım duası.
 • Mezmur 71: Yaşlılıkta güven.
 • Mezmur 72: Adil bir kral için dua.
 • Mezmur 73: Kötülerin başarısı ve Tanrı’ya güven.
 • Mezmur 74: Ulusal felaket ve umut.
 • Mezmur 75: Tanrı’nın adaleti.
 • Mezmur 76: Tanrı’nın yargısı ve kurtuluşu.
 • Mezmur 77: Şüphe ve hatırlama.
 • Mezmur 78: İsrail’in tarihine ve Tanrı’nın öğretilerine bir bakış.
 • Mezmur 79: Yıkımdan sonra dua.
 • Mezmur 80: Ulusal yenilenme için dua.
 • Mezmur 81: Tanrı’ya itaat ve bayram kutlaması.
 • Mezmur 82: Adalet ve Tanrı’nın yargısı.
 • Mezmur 83: Düşmanlara karşı korunma duası.
 • Mezmur 84: Tanrı’nın evine özlem.
 • Mezmur 85: Ulusal kurtuluş ve barış duası.
 • Mezmur 86: Kişisel yardım ve rehberlik duası.
 • Mezmur 87: Kutsal şehir Kudüs.
 • Mezmur 88: Derin çaresizlik ve yalnızlık.
 • Mezmur 89: Tanrı’nın sözleşmesine bağlılık.
 • Mezmur 90: İnsan ömrünün kısalığı ve Tanrı’nın ebediliği.
 • Mezmur 91: Korunma ve güven.
 • Mezmur 92: Şabat günü övgüsü.
 • Mezmur 93: Tanrı’nın egemenliği.
 • Mezmur 94: Adalet ve intikam duası.
 • Mezmur 95: Tapınma ve itaat çağrısı.
 • Mezmur 96: Yeni bir şarkı ile Tanrı’ya övgü.
 • Mezmur 97: Tanrı’nın yüceliği ve adaleti.
 • Mezmur 98: Kurtuluşa şükran.
 • Mezmur 99: Tanrı’nın kutsallığı.
 • Mezmur 100: Tanrı’ya şükran sunma.
 • Mezmur 101: İyi yönetim taahhüdü.
 • Mezmur 102: Sıkıntı içinde dua ve umut.
 • Mezmur 103: Tanrı’nın merhameti ve iyiliği.
 • Mezmur 104: Yaratılışın övgüsü.
 • Mezmur 105: Tanrı’nın müdahaleleri ve sözleşmesi.
 • Mezmur 106: İsrail’in günahları ve Tanrı’nın merhameti.
 • Mezmur 107: Tanrı’ya şükran ve kurtuluş öyküleri.
 • Mezmur 108: Zafer ve güven duası.
 • Mezmur 109: İhanete karşı dua.
 • Mezmur 110: Mesihsel kral.
 • Mezmur 111: Tanrı’nın büyük işleri.
 • Mezmur 112: Adil insanın övgüsü.
 • Mezmur 113: Tanrı’nın yüceliği ve merhameti.
 • Mezmur 114: İsrail’in Mısır’dan çıkışı.
 • Mezmur 115: İdollerle karşılaştırıldığında Tanrı’nın yüceliği.
 • Mezmur 116: Tanrı’ya şükran ve sevgi.
 • Mezmur 117: Tüm uluslara övgü çağrısı.
 • Mezmur 118: Şükran ve kurtuluş.
 • Mezmur 119: Tanrı’nın yasasına olan sevgi.
 • Mezmur 120: Yalanlardan ve düşmanlıktan yakınma.
 • Mezmur 121: Yardımın Tanrı’dan geldiği.
 • Mezmur 122: Kudüs için dua ve sevinç.
 • Mezmur 123: Tanrı’ya yönelik güven ve yakarış.
 • Mezmur 124: Tanrı’nın kurtarıcı yardımı.
 • Mezmur 125: Tanrı’ya güvenenlerin güvenliği.
 • Mezmur 126: Sürgünden dönüş ve sevinç.
 • Mezmur 127: Tanrı’nın koruması ve bereketi.
 • Mezmur 128: Tanrı korkusu ve aile mutluluğu.
 • Mezmur 129: Zulme karşı direnç.
 • Mezmur 130: Derinliklerden Tanrı’ya yakarış.
 • Mezmur 131: Mütevazı güven ve umut.
 • Mezmur 132: Davud ve tapınak için dua.
 • Mezmur 133: Kardeşlik ve birlik.
 • Mezmur 134: Gece bekçilerinin övgüsü.
 • Mezmur 135: Tanrı’ya övgü ve tarihi anma.
 • Mezmur 136: Tanrı’nın sürekli merhameti için teşekkür.
 • Mezmur 137: Sürgünde olanların yas ve özlemi.
 • Mezmur 138: Tanrı’ya şükran ve güven.
 • Mezmur 139: Tanrı’nın her şeyi bilmesi ve her yere varlığı.
 • Mezmur 140: Kötülerden korunma duası.
 • Mezmur 141: Doğru yaşam için dua.
 • Mezmur 142: Çaresizlik anında yakarış.
 • Mezmur 143: Yardım ve rehberlik için dua.
 • Mezmur 144: Zafer ve barış için dua.
 • Mezmur 145: Tanrı’nın büyüklüğü ve iyiliği.
 • Mezmur 146: Tanrı’ya güven ve övgü.
 • Mezmur 147: Yeniden yapılanma ve Tanrı’nın iyiliği.
 • Mezmur 148: Yaratılışın tümünün Tanrı’ya övgüsü.
 • Mezmur 149: Tanrı’nın halkının övgüsü ve zaferi.
 • Mezmur 150: Çalgılarla Tanrı’ya övgü.

Tüm soru ve görüşleriniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Platform sağlayıcı aior.com

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.