İncil

Yayınlama: 14.03.2024
Düzenleme: 14.03.2024 16:54
25
A+
A-

İçindekiler

Hz. İsa’nın yaşamı ve öğretileri, Hristiyanlık inancının temelini oluşturur ve bu yaşam ve öğretiler, Yeni Ahit olarak bilinen Hristiyan İncilinde dört farklı İncil kitabı tarafından anlatılır: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bu İnciller, Hz. İsa’nın doğumundan çarmıha gerilmesine ve sonrasında dirilişine kadar olan dönemi kapsar. Aşağıda, bu dört İncil kitabı hakkında istenen bilgileri genel hatlarıyla sunuyorum:

İncil’in Yazarları Nereli?

 • Matta İncili: Matta, geleneğe göre, Levi adıyla da bilinen ve Hz. İsa’nın on iki havarisinden biri olan bir Yahudi vergi toplayıcısıdır.
 • Markos İncili: Markos (Yuhanna Markos olarak da bilinir), Yeruşalim’de bir Yahudi ailesinden geliyor olabilir ve Petrus’un yol arkadaşı olarak tanınır.
 • Luka İncili: Luka, Antakya’da doğmuş bir Gentil (Yahudi olmayan) olup, mesleği doktorluktur.
 • Yuhanna İncili: Yuhanna, Zebedi’nin oğlu, İsa’nın havarilerinden biri ve Galileli bir balıkçı olarak kabul edilir.

İncil Yazarları Ne Zaman Yaşadı?

 • Matta: 1. yüzyılın başlarında, MS 70 civarı.
 • Markos: 1. yüzyılın ortalarında, MS 65-70 civarı.
 • Luka: 1. yüzyılın son çeyreğinde, MS 80-90 civarı.
 • Yuhanna: 1. yüzyılın sonunda, MS 90-100 civarı.

İnciller Ne Zaman Yayınlandı?

 • Matta İncili: MS 70-85 arasında yazıldığı düşünülüyor.
 • Markos İncili: MS 65-70 arasında yazıldığı tahmin ediliyor, bu da onu dört İncil arasında yazılan ilk metin yapıyor.
 • Luka İncili: MS 80-110 arasında yazıldığı kabul edilir.
 • Yuhanna İncili: MS 90-110 arasında yazıldığına inanılır.

İncil Nerede Geçmektedir?

İncillerin çoğu, olayların büyük bir kısmının Yahudiye ve Galile’de, özellikle de Yeruşalim, Betanya, Galile Denizi’nin çevresi ve Samiriye gibi yerlerde geçtiğini belirtir. Bu coğrafyalar, o dönemde Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olan antik Filistin bölgesindedir.

incil
incil

İncil’in Konusu Nedir?

Dört İncil, Hz. İsa’nın doğumu, yaşamı, mucizeleri, öğretileri, çarmıha gerilmesi, ölümü ve dirilişi hakkındadır. Bu kitaplar, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olarak insanlığın günahları için fedakarlık yapışını, insanlığa tanrısal sevgi ve merhametin mesajını getirişini ve insanların kurtuluş yolunu açıklar.

İncil’in Karakterleri Kimlerdir?

 • İsa Mesih: Dört İncilin merkezi figürüdür. O, öğretmen, mucize yaratıcı ve kurtarıcı olarak gösterilir.
 • On İki Havariler: İsa’nın seçtiği ve öğretilerini yaymaları için eğittiği yakın takipçiler grubu.
 • Meryem: İsa’nın annesi.
 • Yusuf: İsa’nın dünya üzerindeki babası olarak kabul edilen kişi.
 • Pontius Pilatus: Roma valisi, İsa’nın çarmıha gerilme emrini veren kişi.
 • Mecdelli Meryem ve Lazarus gibi İsa’nın yakın takipçileri ve arkadaşları.
 • Yahudi dini liderleri ve alimleri: İsa’nın öğretilerine karşı çıkan ve onun ölümüne neden olan gruplar.

Bu dört İncil, İsa’nın mesajının ve yaşamının çok yönlü bir anlatımını sunar ve Hristiyan inancının temel dokümanları olarak kabul edilir. Her biri, İsa’nın hayatını ve öğretilerini farklı bir perspektiften sunarak, onun figürünün ve mesajının derinliğine ışık tutar.

İncil Kitabının Bölümlerine ne denir? Kaç Bölüm Vardır? İncil Kaç Sayfadır? İçerisinde kaç harf vardır?

İncil, Hristiyan Kutsal Kitabı’nın Yeni Ahit kısmını oluşturan bir dizi kitaptan oluşur ve “İncil” kelimesi genellikle İsa’nın yaşamı ve öğretilerini anlatan dört kitap (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) için kullanılır. Bu dört İncil kitabı, Yeni Ahit’in başında yer alır. İncil’in bölümlerine genellikle “bölümler” (chapters) ve daha küçük alt bölümlere “ayetler” (verses) denir. Her bir İncil kitabı, bu bölüm ve ayetlerden oluşur. İncillerin yanı sıra Yeni Ahit, Elçilerin İşleri, Pavlus’un Mektupları (Romalılara, Korintlilere, vs.), Genel Mektuplar (Yakup, Petrus, Yuhanna, ve Yahuda mektupları) ve Yuhanna’nın Vahyi olmak üzere toplamda 27 kitap içerir.

Kaç Bölüm ve Ayet Vardır?

 • Matta İncili: 28 bölüm
 • Markos İncili: 16 bölüm
 • Luka İncili: 24 bölüm
 • Yuhanna İncili: 21 bölüm

Toplam ayet sayısı ise İncil’e göre değişiklik gösterir ancak genel olarak Yeni Ahit’teki toplam ayet sayısı 7,957 civarındadır. Dört İncilin toplam bölüm sayısı ise 89’dur.

İncil Kaç Sayfadır?

İncil’in sayfa sayısı, basımına, sayfa boyutlarına, yazı tipi büyüklüğüne ve sayfa düzenine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Genellikle bir İncil 1,000 ila 2,000 sayfa arasında olabilir. Sadece Yeni Ahit için bu sayı daha azdır, genellikle 300 ile 500 sayfa arasında değişebilir.

İçerisinde Kaç Harf Vardır?

Yeni Ahit’in tamamında ve özellikle dört İncil kitabında yer alan harf sayısı da basıma ve diline bağlı olarak değişiklik gösterir. Antik Yunanca yazılmış orijinal metinlerin harf sayısı farklı modern çevirilere göre değişir. Ancak, bir referans noktası olarak, Yeni Ahit’in Yunanca yazılmış orijinal metninde yaklaşık 138,020 kelime olduğu ve bu kelime sayısının harf sayısına çevrilmesi durumunda milyonlarca harfe ulaşabileceği tahmin edilebilir. Bu, çeviriye ve metin düzenine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir.

Bu sayılar ve detaylar, İncil’in kapsamlı ve derin bir metin olduğunu göstermektedir, ve belirli bir İncil çevirisi veya basımı hakkında daha spesifik bilgi için, o özel baskının yayıncısı tarafından sağlanan bilgilere başvurmak gerekebilir.

İncil Ne Demektir?

“İncil” kelimesi, Arapça kökenli olup “müjde” ya da “iyi haber” anlamına gelir. Hristiyanlıkta, İncil terimi özellikle Yeni Ahit’in ilk dört kitabı olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın her birine verilen isimdir. Bu dört kitap, İsa Mesih’in yaşamı, öğretileri, mucizeleri, ölümü ve dirilişi hakkındaki anlatıları içerir ve Hristiyan inancının temel taşlarını oluşturur. Bu bağlamda, “İncil” kelimesi İsa Mesih’in getirdiği kurtuluşun “iyi haberi”ni ifade eder.

Antik Yunanca’da “evangelion” kelimesinden türetilmiş olan İncil, aslen “iyi haber” veya “sevindirici haber” anlamına gelir ve Hristiyanlık öncesi dönemde zafer haberleri veya önemli olayları duyurmak için kullanılırdı. Hristiyanlıkta, bu terim İsa’nın Tanrı’nın Krallığı’nın gelmesi ve insanlık için kurtuluşun müjdesini vermesi bağlamında kullanılmış ve zamanla özellikle İsa’nın yaşamını ve öğretilerini anlatan dört metin için kullanılmaya başlanmıştır.

Bu dört İncil, Hristiyan inancının merkezinde yer alır ve İsa’nın mesajının ve misyonunun anlaşılması için kritik öneme sahiptir. Her biri, İsa’nın yaşamının farklı yönlerine odaklanır ve onun figürü etrafında dönen olayları farklı perspektiflerden sunar.

incil
incil

İncil Bölümleri ve Konuları Nelerdir?

Her bir İncil kitabının bölümlerinin isimleri ve kısa konu özetlerini sağlamak, özellikle bu kitapların her biri kendi içinde geniş ve karmaşık metinler olduğu için, oldukça geniş bir çalışma gerektirir. Ancak, her bir İncil kitabından ana hatlarıyla bazı önemli bölümler ve genel temaları hakkında bilgi verebilirim. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, İncil bölümlerinin genellikle özel isimleri olmadığı, bunun yerine bölüm ve ayet numaraları ile referans verildiğidir. Aşağıda, her İncil için bazı önemli bölümler ve genel içerikleri verilmektedir:

Matta İncili

 1. Doğum ve Çocukluk Hikayesi: Matta 1-2, İsa’nın doğumu, soy kütüğü ve çocukluk olayları.
 2. Dağdaki Vaaz: Matta 5-7, İsa’nın temel öğretileri ve vaazları.
 3. Mucizeler ve Öğretiler: Matta 8-10, İsa’nın mucizeleri ve misyonerlik görevleri.
 4. Benzeşimler ve Öğretiler: Matta 13, İsa’nın benzeşimler yoluyla öğretileri.
 5. Petrus’un İtirafı ve İsa’nın Yolculuğu: Matta 16-20, İsa’nın Petrus tarafından Mesih olarak tanınması ve Yeruşalim’e yolculuğu.
 6. Son Akşam Yemeği, Tutuklanması ve Yargılanması: Matta 26-27, İsa’nın son yemeği, tutuklanması ve yargılanması.
 7. Diriliş: Matta 28, İsa’nın dirilişi ve büyük görev emri.

Markos İncili

 1. Başlangıç ve Vaftiz: Markos 1, İsa’nın vaftizi ve çöldeki denemeleri.
 2. İlk Müritler ve Mucizeler: Markos 1-3, İsa’nın ilk müritleri ve erken dönem mucizeleri.
 3. Öğretiler ve Tepkiler: Markos 4-6, İsa’nın öğretileri, mucizeleri ve karşılaştığı tepkiler.
 4. Yolculuk ve Öğretim: Markos 7-10, İsa’nın çeşitli yerlere yaptığı yolculuklar ve öğretileri.
 5. Yeruşalim’e Giriş ve Son Günler: Markos 11-13, İsa’nın Yeruşalim’e girişi ve son günlerdeki olaylar.
 6. Tutuklanma, Yargılanma ve Çarmıha Gerilme: Markos 14-15, İsa’nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi.
 7. Diriliş: Markos 16, İsa’nın dirilişi.

Luka İncili

 1. Doğum Hikayesi: Luka 1-2, İsa’nın ve Yahya’nın doğum hikayeleri.
 2. Hizmetin Başlangıcı: Luka 3-4, İsa’nın vaftizi, denemeleri ve Galile’deki hizmetinin başlangıcı.
 3. Mucizeler ve Öğretiler: Luka 5-8, İsa’nın mucizeleri ve halka öğretileri.
 4. Misyon ve Paraboller: Luka 9-10, İsa’nın misyon görevlendirmeleri ve paraboller.
 5. Yolculuk ve Yeruşalim’de Son Günler: Luka 19-21, İsa’nın Yeruşalim’e yolculuğu ve oradaki olaylar.
 6. Çarmıha Gerilme ve Diriliş: Luka 22-24, İsa’nın son akşam yemeği, çarmıha gerilme, ölümü ve dirilişi.

Yuhanna İncili

 1. Söz’ün (Logos) Tanıtımı: Yuhanna 1, İsa’nın Tanrı’nın Sözü olarak tanıtımı.
 2. İlk Mucizeler ve Öğretiler: Yuhanna 2-4, İsa’nın ilk mucizeleri ve Samiriyeli kadınla konuşması.
 3. İsa’nın Kimliği Üzerine Tartışmalar: Yuhanna 5-10, İsa’nın kimliği ve misyonu hakkında yapılan tartışmalar.
 4. Lazarus’un Diriltilmesi ve Son Yemek: Yuhanna 11-13, Lazarus’un diriltilmesi ve son akşam yemeği.
 5. Veda Konuşmaları ve Duaları: Yuhanna 14-17, İsa’nın veda konuşmaları ve duaları.
 6. Tutuklanma, Yargılanma ve Çarmıha Gerilme: Yuhanna 18-19, İsa’nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi.
 7. Diriliş ve Son Görünümler: Yuhanna 20-21, İsa’nın dirilişi ve müritlerine olan son görünümleri.

En Eski inciller hangileridir? Ne Zaman bulunmuştur? Bu günkü inciller arasında fark var mıdır?

En eski İncil metinlerinin bulunması, Hristiyanlık tarihi ve metin eleştirisi alanında önemli bir kilometre taşıdır. Bu metinler, genellikle İncil’in orijinal metinlerine veya en erken kopyalarına yakın olmaları açısından büyük değer taşır. En eski İncil parçaları ve kopyaları, genellikle papirüs üzerine yazılmıştır ve bunların çoğu 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenir.

En Eski İncil Metinleri

 1. P52 (Rylands Papirüsü P52): Şu anda bilinen en eski Yeni Ahit parçasıdır ve genellikle MS 125 civarına tarihlenir. Yuhanna İncili’nin birkaç ayetine sahiptir.
 2. P66 (Bodmer Papirüsü II): MS 200 civarına tarihlenir ve Yuhanna İncili’nin büyük bir kısmını içerir.
 3. P46 (Chester Beatty Papirüsü): MS 200 civarına tarihlenir ve Pavlus’un mektuplarının büyük bölümlerini içerir.
 4. P45 (Chester Beatty Papirüsü I): MS 250 civarına tarihlenir ve dört İncilin yanı sıra Elçilerin İşleri’nin bazı bölümlerini içerir.

Bu eserler, Hristiyan toplulukları tarafından kullanılan ve saklanan metinlerin erken dönem örnekleridir. Metinlerin bu eski kopyaları, günümüzdeki İncil metinleriyle karşılaştırıldığında bazı varyasyonlar gösterse de, esas mesajların ve öğretilerin büyük ölçüde korunduğunu göstermektedir.

Günümüzdeki İnciller Arasındaki Farklar

Günümüzdeki İncil metinleri arasındaki farklar genellikle şunlardan kaynaklanır:

 • Metin Eleştirisi: İncil metinlerinin binlerce el yazması kopyası vardır ve hiçbiri tam olarak aynı değildir. Metin eleştirisi, bu farklılıkları inceleyerek en orijinal metni yeniden oluşturma çabasıdır.
 • Çeviri Farklılıkları: İncil, orijinal dillerinden (Yunanca, Aramice ve bazı kısımları İbranice) dünyanın birçok diline çevrilmiştir. Çeviri süreçleri, dilbilimsel ve teolojik tercihlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 • Teolojik Yorumlar: Bazı İncil versiyonları, belirli bir teolojik bakış açısını yansıtacak şekilde derlenmiş olabilir. Bu, metin seçiminde ve çeviride bazı farklılıklara neden olabilir.

En eski İncil metinlerinin bulunması, metinlerin tarihsel doğruluğu ve güvenilirliği hakkında önemli bilgiler sunar. Ancak, hiçbir el yazması kopya tam olarak birbiriyle aynı olmadığından, metin eleştirmenleri en güvenilir metin versiyonunu belirlemek için dikkatli bir çalışma yürütürler. Günümüzde kullanılan İncil çevirileri, bu titiz çalışmaların sonucunda elde edilen metinler üzerine kuruludur ve esas mesajların korunmasına büyük özen gösterilir.

Hz İsa hangi dili konuşmaktaydı? İlk inciller hangi dillerde yazıldı?

Hz. İsa, yaşadığı dönem ve coğrafya gereği muhtemelen birden fazla dil konuşuyordu, ancak en yaygın kabul edilen görüşe göre ana dili Aramice’ydi. Aramice, o dönemde Roma İmparatorluğu’nun Filistin bölgesinde yaygın olarak konuşulan bir dildi ve Yahudi toplulukları arasında günlük iletişim dili olarak kullanılıyordu. Aramice, Semitik dil ailesine ait bir dildir ve İbranice ile yakından ilişkilidir.

Hz. İsa’nın İbranice de bildiği düşünülmektedir. İbranice, dini metinlerin ve ibadetlerin diliydi, bu yüzden İsa’nın Yahudi bir haham olarak İbranice’yi öğrenmiş ve kullanmış olması muhtemeldir. Ayrıca, İsa’nın yaşadığı dönemde bölgede Helenistik etkiler de güçlüydü, bu nedenle bazı alimler İsa’nın kısıtlı da olsa Yunanca biliyor olabileceğini öne sürerler.

İlk İncil metinleri ise Yunanca yazılmıştır. Yunanca, o dönemde geniş bir coğrafyada kullanılan bir lingua franca (ortak dil) idi ve erken Hristiyanlık dönemindeki tebliğ ve misyonerlik faaliyetleri için elverişli bir dil olarak kabul ediliyordu. Yunanca, Hellenistik dünyanın dili olup, özellikle Septuagint olarak bilinen Eski Ahit’in Yunanca çevirisi, Hristiyan metinlerinin anlaşılmasında önemli bir rol oynadı. Bu nedenle, Yeni Ahit’in metinleri – Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri dahil – orijinal olarak Yunanca yazılmıştır.

Yunancanın kullanılması, İncil’in mesajının o dönemdeki geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağlamış ve Hristiyanlığın Akdeniz dünyasında yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Neden Hz İsa’nın Tanrı olduğu düşünülüyor? Bu inanç ne zaman başladı? Bunu kabul etmeyen mezhepler var mı?

Hz. İsa’nın Tanrı olduğu inancı, Hristiyan teolojisinin merkezi doktrinlerinden biridir ve İsa’nın doğası, misyonu ve öğretileri hakkında erken Hristiyan toplulukları arasında yapılan teolojik tartışmaların bir sonucudur. Bu inanç, özellikle İncil’deki ifadeler, İsa’nın kendisi tarafından yapılan iddialar, mucizeleri, ölümü ve dirilişi üzerine kuruludur. İsa’nın Tanrı’nın Oğlu ve Tanrı’nın kendisi olduğuna dair inanç, Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında gelişmiş ve şekillenmiştir.

Bu İnanç Neden Başladı?

 1. İncil’deki İfadeler: Yeni Ahit’te, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu ve Tanrısal özelliklere sahip olduğunu belirten birçok ayet bulunur. Örneğin, Yuhanna İncili’nde İsa, “Ben ve Baba biriz” (Yuhanna 10:30) diyerek Tanrı ile özdeşleştiğini ifade eder.
 2. İlk Hristiyan Toplulukları: İlk Hristiyanlar, İsa’nın öğretilerini ve yaşamını yakından takip etmiş ve O’nun Tanrısal doğasına tanıklık etmişlerdir. İsa’nın dirilişi, pek çok Hristiyan için O’nun Tanrılığının kesin kanıtı olarak kabul edilir.
 3. Erken Hristiyan Teolojisi: Hristiyan teolojisinde İsa’nın doğası ve kimliği üzerine yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalar, 325 yılında İznik Konsili’nde İsa’nın tamamen Tanrı ve tamamen insan olduğunu beyan eden İznik İman Bildirgesi’nin kabulüyle bir noktaya varmıştır.

Bu İnanç Ne Zaman Başladı?

İsa’nın Tanrılığına dair inanç, Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren var olmuştur, ancak bu inancın kesin şekli ve ifadesi, Hristiyanlık tarihindeki ilk yüzyıllarda yaşanan teolojik tartışmalar ve ekümenik konsiller aracılığıyla gelişmiştir.

Bunu Kabul Etmeyen Mezhepler Var mı?

Evet, Hristiyanlık içinde İsa’nın tam olarak Tanrı olduğu doktrinini kabul etmeyen bazı gruplar ve mezhepler olmuştur:

 • Aryanizm: Dördüncü yüzyılda Aryanizm, İsa’nın Tanrı Baba’dan “yaratılmış” ve O’na tabi olduğunu öne sürmüştür, bu da İsa’nın Baba ile aynı özden (homoousios) olmadığı anlamına gelir. Aryanizm, İznik Konsili’nde reddedilmiştir.
 • Üniter Hristiyanlık: Modern dönemde, Üniterler (Unitarianism) gibi bazı Hristiyan grupları, İsa’nın Tanrısal doğasını reddeder ve O’nu Tanrı’nın olağanüstü bir elçisi olarak görürler.
 • Diğer Hristiyan Dışı İnançlar: Hristiyanlık dışındaki bazı dinler ve inanç sistemleri de İsa’nın Tanrılığını reddeder. İslam, İsa’yı peygamber olarak kabul eder ama Tanrı’nın oğlu veya Tanrı olarak değil.

Hristiyanlık içinde ve dışında İsa’nın doğası ve kimliği üzerine çeşitli görüşler bulunmakla birlikte, İsa’nın Tanrılığı Hristiyan doktrininin temel bir parçası olarak kalmaya

devam etmektedir.

Hz İsa Tanrı ise nasıl öldürülebildi? Herkesi neden Hristiyan yapmadı?

Hz. İsa’nın Tanrılığı ve insanlığı, Hristiyan teolojisinde “iki doğa” doktrini olarak bilinir. Bu doktrine göre, İsa hem tamamen Tanrı hem de tamamen insandır. İsa’nın çarmıha gerilmesi ve ölümü, O’nun insan doğasının bir parçasıdır. Hristiyan inancına göre, İsa kendi iradesiyle insanlık formunda dünyaya gelmiş ve insanlığın günahları için ölümü kabul etmiştir. Bu fedakarlık, günahın sonuçlarından kurtuluşun ve Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin yeniden kurulmasının temelini oluşturur. İsa’nın dirilişi, Tanrısal doğasının ve ölüm üzerindeki zaferinin bir göstergesidir.

Hz. İsa’nın herkesi Hristiyan yapmama meselesi ise daha çok özgür irade ve Tanrı’nın insanlara seçim hakkı tanıması ile ilgilidir. Hristiyan teolojisine göre, Tanrı insanlara sevmeyi, inanmayı ve kendisine itaat etmeyi seçme özgürlüğü vermiştir. İsa’nın dünya üzerindeki misyonu, Tanrı’nın Krallığını ilan etmek, insanlığa kurtuluş yolunu göstermek ve Tanrı’nın sevgisini somut bir şekilde ifade etmekti. İnanç, bireylerin Tanrı’ya olan kişisel yanıtı ve seçimi olarak görülür, bu yüzden Hristiyanlık, insanların kendi özgür iradeleriyle inancı kabul etmelerini vurgular.

Ayrıca, Hristiyanlık tarihi boyunca, farklı kültürler, diller ve coğrafyalarda insanların Hristiyan olmaya karar vermesi, çeşitli sosyal, tarihi ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. İsa’nın amacı zorla dönüşüm değil, insanlara Tanrı’nın sevgisi ve kurtuluşun müjdesini sunmak olarak anlaşılır. İnsanların bu müjdeye nasıl yanıt verdikleri ise kişisel inanç ve tercihlerine bağlıdır.

Sonuç olarak, İsa’nın Tanrı olarak ölümü ve herkesi Hristiyan yapmama konuları, Hristiyan teolojisinde özgür irade, kurtuluşun doğası ve İsa’nın iki doğasının birleşimi gibi konularla iç içedir. Bu doktrinler, yüzyıllar boyunca teologlar tarafından tartışılmış ve geliştirilmiştir.

İbranice, Aremce ve Arapça arasında nasıl bir ilişki vardır?

İbranice, Aramice ve Arapça, Semitik dil ailesinin üyeleridir. Bu diller, tarih boyunca Orta Doğu’da konuşulmuş ve birbirleriyle hem köken hem de yapısal özellikler açısından yakın ilişkiler paylaşmışlardır. Semitik diller, Afro-Asyatik dil ailesinin bir alt grubunu oluşturur ve bu diller arasındaki ilişki, sözcük dağarcığı, dilbilgisi yapısı ve fonetik özelliklerde görülebilir. İşte bu üç dil arasındaki ilişkiye dair bazı önemli noktalar:

Köken ve Tarihsel Gelişim

 • İbranice: Antik İsrail ve Yahudiliğin dili olarak bilinir. M.Ö. 2. binyıldan itibaren kullanılmış, ancak zamanla konuşulan bir dil olmaktan çıkıp, dini metinlerin dili haline gelmiştir. Modern İbranice, 19. ve 20. yüzyıllarda canlandırılmış ve İsrail Devleti’nin resmi dillerinden biri olmuştur.
 • Aramice: M.Ö. 1. binyılda Levant bölgesinde yaygınlaşmış ve bir dönem Orta Doğu’nun lingua franca’sı (ortak dil) olmuştur. Aramice, farklı formlarıyla hala sınırlı topluluklar tarafından kullanılmakta ve Hristiyanlık, Yahudilik ile bazı eski Mezopotamya dinlerinin kutsal metinlerinde yer alır.
 • Arapça: 7. yüzyıldan itibaren İslam’ın yayılmasıyla birlikte önem kazanmış ve geniş bir coğrafyada konuşulmaya başlamıştır. Arapça, günümüzde dünya çapında yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir dil olup, birçok ülkenin resmi dili ve İslam’ın kutsal dili konumundadır.

Dilbilgisi ve Yapısal Özellikler

 • Kök Sistemi: İbranice, Aramice ve Arapça, üçlü kök sistemine dayalı dillerdir. Bu sistemde, çoğu kelime genellikle üç harfli bir kökten türetilir ve bu köklere ekler eklenerek farklı anlamlar oluşturulur.
 • Cinsiyet ve Sayı: Üç dil de isimlerin ve sıfatların cinsiyet (eril ve dişil) ve sayı (tekil, çift ve çoğul) kategorilerine göre çekimlendiği bir yapıya sahiptir.
 • Sözcük Dağarcığı: Kök sistemi nedeniyle, bu diller arasında birçok benzer kelime ve anlam bulunur. Ancak, zamanla her dil kendi benzersiz sözcük dağarcığını ve anlamlarını da geliştirmiştir.

İlişki ve Etkileşim

Bu diller arasındaki ilişki, sadece dilbilimsel yapı ve kökenlerinden değil, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve dini metinler aracılığıyla gerçekleşen etkileşimlerden de kaynaklanır. Örneğin, İbranice ve Aramice, Yahudi kutsal metinlerinde yan yana kullanılmış, Arapça ise İslam’ın kutsal dili olarak hem İbranice hem de Aramiceyi etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir.

Sonuç olarak, İbranice, Aramice ve Arapça, dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve kök sistemleri açısından birbirine benzeyen, ancak aynı zamanda kendi özgün gelişimlerine ve özelliklerine sahip dillerdir. Bu dillerin birbirleriyle olan ilişkisi, Orta Doğu’nun dilbilimsel ve kültürel zenginliğinin bir göstergesidir.

Hz İsa Yahudi miydi? Soy Ağacı Hz Musa’ya gidiyor mu? Hz Muhammed ile bir ortak ata var mıdır?

Evet, Hz. İsa Yahudi’ydi. O, dönemin Yahudi topluluğunun bir parçası olarak dünyaya geldi, Yahudi geleneklerine göre büyütüldü ve Yahudi öğretilerini takip etti. İncil’de, özellikle Matta ve Luka İncillerinde, İsa’nın soy ağacı verilir ve bu soy ağaçları, O’nun Yahudi tarihindeki önemli figürlerle soy bağını vurgular. Matta İncili, İsa’nın soyunu İbrahim’den başlatarak Kral Davut ve nihayetinde Yusuf’a (İsa’nın dünya üzerindeki babası olarak kabul edilir) kadar izler. Luka İncili ise daha uzun bir soy listesi sunar ve İsa’nın soyunu Adem’e kadar geri götürür. Her iki İncil’de de İsa’nın soyunun Kral Davut üzerinden geçtiği belirtilir, bu da O’nun Yahudi mesih beklentileriyle uyumlu bir soy hattına sahip olduğunu gösterir. Ancak, bu soy listeleri Hz. Musa’ya doğrudan bir bağlantı sunmaz, çünkü odak noktası Kral Davut ve onun mesihsel soyunun vurgulanmasıdır.

Hz. Muhammed ile ilgili olarak, İslami inanışa göre her iki peygamber de İbrahim’in soyundan gelmektedir. İbrahim, Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneklerinde ortak bir ata olarak kabul edilir. İslam’a göre, Hz. İbrahim’in iki oğlu vardır: İsmail ve İshak. İslam inancına göre, Hz. Muhammed, İbrahim’in büyük oğlu İsmail’in soyundan gelirken, Yahudi ve Hristiyan geleneklerinde Hz. İsa, İbrahim’in diğer oğlu İshak’ın soyundan gelen Yakup (İsrail) ve onun soyu üzerinden gelir. Bu anlamda, Hz. İsa ve Hz. Muhammed, İbrahim üzerinden dolaylı bir soy bağı paylaşır, ancak bu bağ, çok uzun zaman öncesine dayanır ve her iki peygamberin soy ağaçları farklı dallara ayrılır. Bu, üç büyük tek Tanrılı dinin (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) peygamberlerinin ortak ata olarak İbrahim’i kabul ettiğini gösterir.

Hz İbrahim Kimdir Ne zaman ve nerede yaşamıştır? Hangi dili konuşmaktadır? Hangi Irktandır?

Hz. İbrahim, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek Tanrılı dinlerde merkezi bir figürdür ve bu dinlerin ortak atası olarak kabul edilir. O, inancın ve teslimiyetin simgesi olarak görülür ve Tanrı ile yaptığı antlaşma nedeniyle “imanın babası” olarak da anılır. İbrahim’in hayatı, dini metinlerde – Tevrat, İncil ve Kur’an – detaylı bir şekilde anlatılır, ancak bu metinler dışında tarihsel kaynaklarda onun hayatına dair doğrudan bilgiler sınırlıdır.

Ne Zaman ve Nerede Yaşamıştır?

İbrahim’in kesin yaşadığı dönem tarihçiler arasında tam olarak belirlenmiş değildir, ancak genel olarak M.Ö. 2000 civarında yaşadığı düşünülmektedir. İbrahim’in doğum yeri genellikle Mezopotamya’nın güneyinde yer alan Ur Kenti olarak kabul edilir. Ur, o dönemde büyük bir ticaret ve dini merkezdi ve bugünkü Irak topraklarında bulunmaktadır. İbrahim’in hayatı, Ur’dan ayrılışı ve sonrasında Tanrı’nın emriyle Kenan diyarına (bugünkü İsrail ve Filistin bölgeleri) göç etmesiyle devam eder.

Hangi Dili Konuşmaktadır?

İbrahim’in yaşadığı dönem ve bölge göz önüne alındığında, muhtemelen o dönem Mezopotamya’da yaygın olan bir dili veya dilleri konuşuyordu. Bu, Akadca veya o dönemin Semitik dillerinden biri olabilir. Ancak, İbrahim’in kesin olarak hangi dili konuştuğu hakkında doğrudan bir bilgi yoktur.

Hangi Irktandır?

İbrahim’in etnik kökeni veya “ırkı” hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. O, genellikle Semitik bir kökene sahip olarak kabul edilir, çünkü yaşadığı bölge ve konuştuğu dilin Semitik dil ailesine ait olması muhtemeldir. “Semitik” terimi, genellikle Orta Doğu’da yaşayan ve Semitik dilleri konuşan halkları tanımlamak için kullanılır. İbrahim’in hikayesi, kültürel ve dini bir figür olarak önem taşırken, etnik kökeni veya ırkı dini metinlerdeki rolünden çok daha az önemlidir.

İbrahim’in mirası, onun inancının ve Tanrı ile olan ilişkisinin gücü üzerine kuruludur. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinde, onun inanç, sadakat ve Tanrı’ya teslimiyetin örneği olarak anılması, İbrahim’in tarihsel bir figürden çok daha fazlasını temsil ettiğini gösterir.

Kaç Tane Hristiyanlık Mezhebi vardır?

Hristiyanlık, iki bin yılı aşkın süredir var olmuş ve bu süre zarfında birçok farklı mezhep ve harekete bölünmüştür. Bu mezhepler, teolojik inançlar, ibadet şekilleri, kilise yönetimi ve dini uygulamalar gibi konularda farklılıklar gösterir. Hristiyan mezheplerinin kesin sayısını belirtmek zor çünkü bazı mezhepler çok küçük topluluklardan oluşurken, bazıları milyonlarca takipçiye sahiptir. Ana akım Hristiyan mezhepleri genellikle üç büyük gruba ayrılır: Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık. Ayrıca, bu büyük dalların dışında bağımsız kiliseler ve daha küçük Hristiyan grupları da bulunmaktadır. İşte en genel anlamda bazı önemli Hristiyan mezhepleri ve özet olarak görüşleri:

Katoliklik

 • Görüşler: Papa’nın, Petrus’un halefi olarak ruhani liderliğini ve kilisenin birliğini temsil ettiğine inanır. Yedi sakramenti kabul eder ve Meryem’e özel bir önem verir.

Ortodoksluk

 • Görüşler: Kilisenin ilk yedi ekümenik konseyinin otoritesini kabul eder ve ibadetlerde geleneksel ritüellere büyük önem verir. Patrikler tarafından yönetilir, ancak hiçbir patriğin diğerlerinden üstün olduğuna inanmazlar.

Protestanlık

 • Görüşler: Sola Scriptura (Yalnızca Kutsal Kitap) ilkesini benimser ve kutsal metinlerin dini otoritenin tek kaynağı olduğuna inanır. Çeşitli alt grupları vardır:
 • Lütercilik: Martin Luther’in öğretilerini takip eder. İmanın yalnızca lütuf sayesinde ve yalnızca inanç yoluyla insanı kurtaracağını vurgular.
 • Kalvinizm: John Calvin’in öğretilerine dayanır. Önsezi ve Tanrı’nın mutlak egemenliği kavramlarına odaklanır.
 • Anglikanizm: İngiltere Kilisesi’nin bir parçasıdır. Hem Katolik hem de Protestan öğeleri içeren bir orta yol tutturur.
 • Metodizm: John Wesley’in öğretileri etrafında şekillenmiştir. Kişisel kutsallık ve metodik yaşam tarzı üzerinde durur.
 • Baptist: Yetişkin vaftizini savunur ve yerel kiliselerin bağımsızlığına büyük önem verir.

Ortodoks olmayan Doğu Kiliseleri

 • Görüşler: Antik Doğu Hristiyan geleneğini sürdüren ve genellikle ilk yedi ekümenik konseyden bazılarını veya tümünü tanımayan kiliselerdir. Örnekler arasında Kıpti Ortodoks Kilisesi ve Süryani Ortodoks Kilisesi bulunur.

Bağımsız Hristiyan Grupları

 • Görüşler: Yeni dini hareketler veya tarihi ana akımdan ayrılan gruplardır. Örneğin, Yedinci Gün Adventistleri ve Mormanlar (Son Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi) bu kategoriye girer. Bu gruplar, özgün teolojik görüşler ve dini uygulamalar geliştirmiştir.

Bu liste, Hristiyanlığın geniş çeşitliliğini yansıtır ancak her bir mezhebin detaylı inanç ve uygulamalarını tam olarak kapsamaz. Mezhepler arasındaki farklılıklar, dini metinlerin yorumlanması, ibadet biçimleri, dini liderlik ve otorite anlayışı gibi çeşitli faktörlere dayanır.

Hristiyan İbadetleri nasıldır? Yasaklar nelerdir? Yapılması gerekenler nelerdir? Sırası ile yazar mısın?

Hristiyan ibadetleri ve uygulamaları, mezhepten mezhebe değişiklik gösterir. Ancak genel olarak, Hristiyanların ibadetleri, dua, Kutsal Kitap okuma, ilahiler söyleme, vaaz dinleme ve sakramentlere katılımı içerir. Burada, en yaygın Hristiyan uygulamaları ve ibadetlerine genel bir bakış sunacağım, ancak unutulmamalıdır ki detaylar mezhebe göre farklılık gösterir.

Hristiyan İbadetleri

 1. Kutsal Kitap Okuma ve Dua: Hristiyan ibadetlerinin temeli, Kutsal Kitap’tan bölümlerin okunması ve dua etmektir. Dualar, kişisel veya toplu olabilir ve övgü, şükran, tövbe ve yardım taleplerini içerebilir.
 2. İlahiler ve Müzik: İlahiler ve dini müzikler, Hristiyan ibadetlerinin önemli bir parçasıdır. Müzik, ibadet edenlerin Tanrı’ya övgüler sunmasına ve ruhsal bir bağ hissetmesine yardımcı olur.
 3. Vaaz ve Öğreti: Bir papaz, rahip veya pastoral lider tarafından yapılan vaazlar, Kutsal Kitap’tan alınan derslerin ve öğretilerin açıklanmasıdır. Vaazlar, inananların imanını derinleştirmeyi ve günlük yaşamlarında Kutsal Kitap’ın öğretilerini uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 4. Sakramentler: Çoğu Hristiyan mezhebinde, kurtuluşun araçları olarak kabul edilen belirli ritüeller veya sakramentler bulunur. Bunlar arasında Vaftiz ve Eucharist (Kutsal Komünyon) en yaygın olanlarıdır. Diğer sakramentler Onaylama, İtiraf (Tövbe), Evlilik, Kutsal Emirler ve Hastaların Yağlanması olabilir.

Yapılması Gerekenler

 1. Vaftiz: Hristiyan topluluğuna katılımın ilk adımıdır. Kişiyi günahın lekesinden arındırdığına ve Tanrı’nın ailesine katılımını simgelediğine inanılır.
 2. Dua ve Kutsal Kitap Okuma: Kişisel ve toplu ibadetin temel unsurlarıdır.
 3. Kutsal Günler ve Bayramlar: Noel ve Paskalya gibi Hristiyan bayramlarını kutlamak.
 4. Komünyon/Eucharist: İsa’nın Son Akşam Yemeği’ni anma ve O’nun bedeni ve kanı ile birlikte olma inancıdır.

Yasaklar

Hristiyanlıkta yasaklar, genellikle On Emir ve Yeni Ahit’teki öğretilere dayanır. Ancak, neyin yasaklandığı mezhepten mezhebe değişiklik gösterebilir. Genel olarak kabul edilen yasaklar arasında yalan söylemek, hırsızlık yapmak, zina etmek, başkalarına zarar vermek ve Tanrı dışında başka ilahlara tapınmak yer alır. Ayrıca, bazı mezhepler belirli gıdaların tüketimini (örneğin, Oruç dönemlerinde etten kaçınma), alkollü içecekleri ve bazı sosyal faaliyetleri sınırlayabilir.

Sonuç

Hristiyan ibadetleri ve uygulamaları, geniş bir yelpazeye sahiptir ve farklı mezhepler, dini yaşamın çeşitli yönlerine farklı vurgular yapar. Ortak tema, inananların Tanrı’ya olan sevgi ve bağlılıklarını ifade etme ve O’nun öğretilerini takip etme arzusudur.

Hz. İsa’nın Kaç Eşi ve Cariyesi olmuştur?

Hz. İsa’nın yaşamı ve öğretileri, Yeni Ahit’teki dört İncil kitabı (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) ve diğer Hristiyan kutsal metinlerinde anlatılır. Bu metinlerde Hz. İsa’nın herhangi bir eşi veya cariyesi olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Hristiyan inancına göre, Hz. İsa bekar olarak yaşamış ve öğretilerini yaymaya odaklanmıştır. O’nun yaşamı, öğretileri ve takipçileriyle olan ilişkileri dini metinlerde detaylı bir şekilde ele alınırken, kişisel veya ailevi hayatıyla ilgili bu tür detaylara yer verilmez.

Hz. İsa’nın hayatı üzerine yapılan tarihsel ve dini çalışmalarda, O’nun mesajının ve misyonunun insanlığa Tanrı’nın sevgisini getirmek ve insanları günahın yükünden kurtarmak olduğu vurgulanır. Bu nedenle, Hz. İsa’nın eşi veya cariyesi olup olmadığına dair tartışmalar, Hristiyanlık inancının ana akımları içinde yer almaz ve kutsal metinlerde bu yönde bir ifade bulunmaz.

İncil’de bulunan çelişkiler nelerdir.

İncil’in farklı bölümleri arasında, bazı okuyucular ve eleştirmenler tarafından çelişki olarak görülen farklılıklar vardır. Bu algılanan çelişkiler genellikle İncil’in farklı yazarlar tarafından, farklı zamanlarda ve farklı bağlamlarda yazılmış olmasından kaynaklanır. İncil metinleri üzerine yapılan akademik ve teolojik çalışmalar, bu farklılıkların anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olmuştur. Ancak, bazı örnekler şunları içerir:

 1. İsa’nın Doğumu ve Soy Ağacı: Matta ve Luka İncilleri, İsa’nın soy ağacını sunar, ancak bu soy ağaçları Kral Davut’a kadar giden kısımda farklılıklar gösterir. Ayrıca, İsa’nın doğumuyla ilgili detaylar (örneğin, doğum yeri ve olayların zamanlaması) arasında da hafif farklar vardır.
 2. Yaratılış Hikayeleri: Tekvin kitabının başlangıcında yer alan iki yaratılış hikayesi (Tekvin 1 ve Tekvin 2), yaratılışın sırası ve detayları açısından farklılıklar içerir.
 3. İsa’nın Çarmıha Gerilmesi ve Dirilişi: Dört İncil’de İsa’nın çarmıha gerilmesi, ölümü ve diriliş hikayeleri arasında detay farklılıkları bulunur. Bu farklılıklar, olayların zamanlaması, İsa’nın son sözleri ve diriliş sonrası görünümleri gibi unsurları içerir.
 4. Yuhanna’nın Vaftizi: İnciller, İsa’nın Yuhanna tarafından vaftiz edilişiyle ilgili farklı detaylar sunar. Örneğin, Yuhanna İncili’nde Yuhanna’nın İsa’yı tanıyıp tanımadığına dair farklı bir anlatım bulunur.
 5. Yasa ve Ahlak Kuralları: Eski Ahit’te verilen yasa ve ahlak kuralları (Örneğin, Levililer kitabı) ile Yeni Ahit’te İsa’nın öğretileri arasında tematik farklılıklar vardır. İsa, bazen Eski Ahit yasalarının yorumunu genişletir veya derinleştirir, bu da bazı okuyuculara göre çelişki olarak görülebilir.
 6. İsa’nın Temptasyonu (Denenmesi): Matta ve Luka İncilleri İsa’nın çölde şeytan tarafından denenmesini anlatır, ancak bu denenmelerin sırası ve İsa’nın verdiği yanıtlar arasında hafif farklar vardır.
 7. İsa’nın Yükselişi: İsa’nın göğe yükselişiyle ilgili anlatılar, Markos ve Luka İncillerinde yer alır; ancak, bu olayın zamanlaması ve bağlamı hakkında farklılıklar bulunur. Luka’nın Elçilerin İşleri kitabında İsa’nın yükselişi daha detaylı anlatılırken, diğer İncillerde bu olaya doğrudan değinilmez.
 8. Yahuda’nın Sonu: İsa’yı ele veren havari Yahuda’nın kaderiyle ilgili anlatılar arasında farklar vardır. Matta İncili, Yahuda’nın aldığı para ile bir arazi satın aldığını ve orada intihar ettiğini anlatırken, Elçilerin İşleri’nde Yahuda’nın düşüp bağırsaklarının döküldüğü bir ölüm şekli anlatılır.
 9. Petrus’un İnkarı: İnciller, İsa’nın tutuklanmasının ardından Petrus’un İsa’yı üç kez inkar etmesini anlatır. Bu inkarların zamanlaması ve koşulları İnciller arasında hafif farklılıklar gösterir.
 10. Çarmıha Gerilme Zamanı: İsa’nın çarmıha gerilme zamanıyla ilgili olarak, Markos İncili’nde olayların Pesah bayramının hazırlığı sırasında gerçekleştiği belirtilirken, Yuhanna İncili’nde İsa’nın çarmıha gerildiği günün Pesah bayramından bir gün önce olduğu ifade edilir. Bu, İsa’nın son akşam yemeğinin doğası ve zamanlamasıyla ilgili soruları gündeme getirir.
 11. İsa’nın İlk Mucizesi: Yuhanna İncili, İsa’nın ilk mucizesinin Kana’da düğünde suyu şaraba çevirmek olduğunu belirtirken, diğer İncillerde bu olaya atıfta bulunulmaz. İlk mucize olarak farklı olaylar anlatılmaz, bu da İncillerin hangi mucizeleri vurgulama konusunda farklı tercihler yaptığını gösterir.
 12. İsa’nın Mesih Olarak İlk Açık İlanı: İncillerde İsa’nın Mesih olduğunu açıkça ilan ettiği zaman ve bağlam arasında farklar vardır. Örneğin, Yuhanna İncili’nde İsa, daha erken bir aşamada kendini Mesih olarak açıklarken, diğer İncillerde bu tür bir açıklama daha geç ve farklı koşullar altında yapılır.
 13. Büyük Komisyon: İsa’nın havarilere büyük görevi (büyük komisyon) verdiği anın anlatımı, Matta İncili’nin sonunda yer alır ve İsa’nın havarilere tüm uluslara gidip öğrenci yapmalarını emrettiği anlatılır. Diğer İnciller ve Elçilerin İşleri’nde bu olayın anlatımı ve vurgusu farklıdır.
 14. İsa’nın Doğum Yeri: Matta ve Luka İncilleri İsa’nın Beytlehem’de doğduğunu belirtirken, bu detay Markos ve Yuhanna İncillerinde doğrudan ele alınmaz. İsa’nın kökeni ve doğum yeri ile ilgili tartışmalar, özellikle İsa’nın “Nasıralı” olarak anılmasıyla ilgilidir.
 15. İsa’nın Mezarından Çıkışı: İsa’nın dirilişi ve mezarından çıkışını anlatan detaylar İnciller arasında farklılık gösterir. Kimlerin mezarı ilk ziyaret ettiği, mezarın durumu ve İsa’nın takipçilerine ilk görünümü gibi detaylar farklı şekillerde anlatılır.
 16. Zeytin Dağı’nda Dua: İnciller, İsa’nın çarmıha gerilmeden önce Zeytin Dağı’nda dua ettiği anı farklı şekillerde anlatır. Matta ve Markos İncillerinde, İsa’nın üç kez dua ettiği ve havarilerin uyuyakaldığı belirtilirken, Luka’da İsa’nın terinin kan damlaları gibi düştüğü eklenir, ancak Yuhanna bu olayı anlatmaz.
 17. Lazarus’un Dirilişi: Yuhanna İncili, Lazarus’un dirilişini detaylı bir şekilde anlatırken, bu olay diğer İncillerde yer almaz. Lazarus’un dirilişi, Yuhanna’nın İncilinde İsa’nın mucizelerinin doruk noktası olarak gösterilir ve İsa’nın ölüm ve diriliş gücüne işaret eder.
 18. İsa’nın Göğe Alınışı: Luka’nın Elçilerin İşleri kitabında İsa’nın göğe alınışı detaylı bir şekilde anlatılırken, bu olay Markos ve Matta İncillerinde sadece kısa bir şekilde değinilir veya hiç bahsedilmez. Yuhanna İncilinde ise İsa’nın göğe alınışıyla ilgili doğrudan bir anlatı bulunmaz.
 19. Pavlus’un Dönüşümü: Pavlus’un dönüşüm hikayesi, Elçilerin İşleri’nde üç kez anlatılır ve her anlatımda hikayenin bazı detayları birbirinden farklılık gösterir. Bu farklılıklar, olayın vurgulanışı ve Pavlus’un deneyiminin aktarılış şeklinde görülür.
 20. İki Büyük Emir: İsa’nın “en büyük iki emir” hakkındaki öğretisi, Matta, Markos ve Luka İncillerinde yer alır, ancak her birinde bu emirlerin sunuluş sırası ve konteksti hafifçe farklılık gösterir. Bu, İsa’nın öğretilerinin farklı vurgularını ve havarilerin anılarını nasıl aktardıklarını yansıtır.
 21. Yürüyüş Sırasında Deniz: Matta ve Markos İncilleri, İsa’nın su üzerinde yürüdüğünü anlatırken, bu mucize Luka ve Yuhanna İncillerinde anlatılmaz. İncillerin her birinin farklı mucizelere odaklanması, yazarların İsa’nın kimliğini ve mesajını farklı yönleriyle vurgulama tercihlerini yansıtır.
 22. Körlere Görme Yetisi Verilmesi: İnciller, İsa’nın kör insanlara görme yetisi verdiği çeşitli olayları anlatır, ancak bu mucizelerin detayları İnciller arasında farklılık gösterir. Örneğin, Yuhanna İncili’nde İsa’nın yere tükürüp çamur yaparak bir körün gözlerine sürdüğü ve adamın görme yetisini kazandığı bir olay anlatılır; diğer İncillerde benzer ama farklı detaylara sahip hikayeler bulunur.
 23. İsa’nın Öğretileri: İsa’nın vaazları ve öğretileri İncillerde geniş yer tutar, ancak sunuluş şekli ve içerik yönünden farklılıklar gösterir. Örneğin, “Dağdaki Vaaz” yalnızca Matta İncilinde geniş bir şekilde ele alınırken, Luka’da “Ovalardaki Vaaz” olarak benzer öğretiler daha kısa bir formatla sunulur.
 24. Fig Ağacının Lanetlenmesi: İsa’nın bir fig ağacını lanetlemesi hikayesi, Markos ve Matta İncillerinde yer alır, ancak hikayenin sunuluşu ve olayların kronolojisi farklıdır. Markos’ta, İsa fig ağacını lanetledikten sonra tapınakta yaşanan olaylar anlatılırken, Matta’da bu iki olayın sıralaması ters çevrilmiştir.
 25. Yüksek Rahip Kayafas’ın Evi: İsa’nın yargılanması sırasında yüksek rahip Kayafas’ın evinde yaşananlar, İnciller arasında farklı şekillerde aktarılır. Örneğin, Petrus’un İsa’yı inkar etmesiyle ilgili detaylar ve İsa’ya yönelik suçlamaların doğası, İncil yazarlarının farklı vurgularına göre değişiklik gösterir.
 26. Tuzun Lezzeti: İsa’nın “tuzun lezzetini yitirmesi” ile ilgili öğretileri, Matta ve Luka İncillerinde benzer şekilde yer alır, ancak her iki İncil de bu öğretiyi farklı bağlamlarda sunar. Bu farklılık, aynı benzetmenin farklı dersler çıkarmak için nasıl kullanılabileceğini gösterir.
 27. Fig Ağacının Lanetlenmesi: İsa’nın fig ağacını lanetlemesi olayı, Matta ve Markos İncillerinde anlatılır, ancak olayın zamanlaması ve detayları arasında küçük farklılıklar vardır. Bu, olayın sembolik anlamının farklı vurgularla nasıl aktarılabileceğine örnek teşkil eder.
 28. Görevli ve Dul Kadın: Luka İncilinde anlatılan görevli ve dul kadının hikayesi, adaletin ısrarla aranması gerektiği üzerine bir ders içerir. Benzer temalı öğretiler diğer İncillerde farklı benzetmelerle verilir, bu da İsa’nın mesajının çeşitli yollarla nasıl ifade edildiğini gösterir.
 29. Mal Sahibinin Oğulları: İsa’nın çeşitli İncillerde anlattığı “kayıp oğul” benzetmesi, Tanrı’nın bağışlayıcı doğasını vurgular. Bu hikaye, farklı İncillerde biraz farklı şekillerde sunulabilir, ancak temel mesaj ve dersler tutarlıdır.
 30. Dağdaki Vaaz: İsa’nın Dağdaki Vaazı, Matta İncilinde geniş bir şekilde yer alır ve Hristiyan ahlakının temel taşlarını oluşturur. Luka’da benzer öğretiler “Ova’daki Vaaz” olarak kısaca sunulur. Her iki anlatım da benzer mesajlar içerse de, sunum ve vurgulanan noktalar farklıdır.
 31. Büyük Balık: Yunus kitabında Yunus’un büyük bir balık (veya balina) tarafından yutulması ve üç gün üç gece balığın karnında kaldıktan sonra kurtulması anlatılır. Bu olay, Yeni Ahit’te İsa tarafından bir işaret olarak bahsedilir, ancak bu tür doğaüstü olayların harfiyen mi yoksa sembolik olarak mı anlaşılması gerektiği konusunda farklı yorumlar vardır.
 32. Zekeriya’nın Sessizliği: Luka İncilinde, melek Zekeriya’ya oğlu Yahya’nın (Yahya Peygamber) doğumu hakkında müjde verdiğinde, Zekeriya’nın inançsızlığı nedeniyle dilsiz bırakıldığı anlatılır. Oğlunun doğumuyla dili çözülür. Bu anlatı, Tanrı’nın insanlarla olan ilişkisine dair teolojik temaları işler, ancak diğer İncillerde bu olaya değinilmez.
 33. Havarilerin Görevi: İsa’nın havarilere verdiği görev ve talimatlar İncillerde farklı şekillerde sunulur. Örneğin, “Dünyanın sonuna kadar” gitmelerini emrettiği Matta’daki Büyük Komisyon, diğer İncillerde farklı bağlamlarda ele alınır.
 34. Musa’nın Yasa Tabelaları: Eski Ahit’te, Musa’nın Sina Dağı’ndan iki yasa tabelasıyla indiği anlatılır. Yasa ve emirlerin içeriği Kitab-ı Mukaddes’in farklı bölümlerinde farklı şekillerde aktarılır, bu da yasaların yorumlanması ve uygulanması üzerine teolojik tartışmalara yol açar.
 35. Samiri Kadını: Yuhanna İncilinde, İsa’nın bir Samiri kadınıyla konuştuğu ve ona “yaşayan su” teklif ettiği detaylı bir hikaye anlatılır. Bu diyalog, İsa’nın mesajının sadece Yahudilere değil, aynı zamanda diğer halklara da yönelik olduğunu gösterir. Ancak, bu tür etkileşimler diğer İncillerde farklı şekillerde veya daha az detayla ele alınır.
 36. Dağ ve Deniz: Matta İncilinde İsa, bir dağa çıkar ve oradan öğrencilerine öğretide bulunurken (Dağdaki Vaaz), Markos İncilinde benzer öğretiler genellikle deniz kenarında verilir. Bu farklı mekansal bağlamlar, öğretilerin sunumu üzerinde farklı bir atmosfer yaratır.
 37. İsa’nın Tutuklanması: İnciller, İsa’nın tutuklanma şeklini farklı şekillerde anlatır. Örneğin, Yuhanna İncilinde İsa’nın daha aktif bir rol aldığı ve “Ben’im” dediğinde askerlerin geri düşüp yere düştüğü belirtilir, bu detay diğer İncillerde yer almaz.
 38. Petrus’un Kılıcı: İsa’nın tutuklanması sırasında, Petrus’un bir kılıç çekip büyük kâhinin kölesinin kulağını kestiği anlatılır. Ancak, İnciller arasında bu olayın sonuçları ve İsa’nın tepkisi konusunda farklılıklar vardır.
 39. İsa’nın Soyguncularla Çarmıha Gerilmesi: İnciller, İsa’nın iki soyguncu arasında çarmıha gerildiğini belirtir, ancak soyguncuların İsa’ya yönelik tutumları ve İsa’nın onlara verdiği yanıtlar İnciller arasında farklılık gösterir.
 40. İsa’nın Diriliş Sonrası Görünümleri: İsa’nın dirilişinden sonra havarilere ve takipçilerine yaptığı görünümler İnciller arasında farklı şekillerde anlatılır. Bu görünümlerin zamanlaması, yerleri ve İsa’nın takipçileriyle etkileşimleri konusunda farklı ayrıntılar bulunur.
 41. Çocukların Kutsanması: İnciller, çocukların İsa tarafından kutsanması olayını anlatır, ancak bu olayın konteksti ve İsa’nın verdiği öğütler İnciller arasında farklılık gösterir. Bazı İncillerde, bu olay, İsa’nın Tanrı’nın Krallığı’na çocuklar gibi girmek gerektiğine dair öğretisini vurgular.
 42. İsa ve Zekâi: Luka İncilinde, İsa’nın vergi toplayıcısı Zekâi ile buluşması ve onun evine gitmesi anlatılır. Bu hikaye, İsa’nın toplum tarafından dışlananlarla olan etkileşimini vurgular, ancak bu özel hikaye diğer İncillerde yer almaz.
 43. Teslimiyet Bahçesi’nde İsa’nın Duası: İsa’nın Getsemani Bahçesi’nde dua etmesi, İncillerde farklı şekillerde anlatılır. Bu dualar sırasında İsa’nın yaşadığı içsel çatışma ve teslimiyet, yazarların vurguladığı detaylara göre değişiklik gösterir.
 44. İsa’nın Göğe Yükselişi: İsa’nın göğe yükselişi, Luka’nın Elçilerin İşleri kitabında detaylı bir şekilde anlatılırken, bu olay diğer İncillerde daha az detayla veya farklı vurgularla sunulur. Göğe yükselişin nasıl gerçekleştiği ve bunun anlamı üzerine yorumlar, İncil yazarlarının perspektiflerine göre farklılık gösterir.
 45. İsa’nın Misyonu ve Öğretileri: İnciller, İsa’nın dünya üzerindeki misyonunu ve öğretilerini farklı vurgularla sunar. Örneğin, Yuhanna İncili, İsa’nın tanrısal doğasına ve “Ben” ifadelerine daha fazla odaklanırken, Sinoptik İnciller (Matta, Markos, Luka) İsa’nın mucizelerini ve benzetmelerini vurgular.
 46. Levi ve Matta: İncillerde Levi ve Matta isimleriyle anılan iki kişinin aynı kişi olup olmadığı konusunda farklı anlatımlar bulunur. Matta İncili’nde, Matta kendisini vergi memuru olarak tanıtırken, Markos ve Luka, Levi’den bahseder. Bu, aynı kişinin farklı isimlerle anılması veya İncil yazarlarının farklı kişileri anlattığı konusunda soruları beraberinde getirir.
 47. İsa’nın Doğumuyla İlgili Melekler: Luka İncilinde, İsa’nın doğumunu duyuran melekler çobanlara görünürken, Matta İncilinde melekler sadece Yusuf’a rüyada görünür. Bu farklı meleksel müdahaleler, İsa’nın doğumunun anlamı ve önemi hakkında farklı vurgular yapar.
 48. İsa’nın Taşlanmaktan Kaçışı: Yuhanna İncilinde, İsa’nın taşlanmaktan mucizevi bir şekilde kaçtığı anlatılır, ancak bu tür bir olay diğer İncillerde yer almaz. Bu, Yuhanna’nın İsa’nın tanrısal doğasına dair vurgusunu güçlendirir.
 49. Kör Adamın İyileştirilmesi: İnciller, İsa’nın kör bir adamı iyileştirdiği birkaç farklı olayı anlatır, ancak bu olayların detayları ve gerçekleştiği yer İnciller arasında farklılık gösterir. Bu farklı anlatımlar, mucizelerin mesajının ve İsa’nın merhametinin çeşitli yönlerini vurgular.
 50. İsa’nın Öğretilerinin Yeri: İsa’nın öğretilerini verdiği yerler İnciller arasında farklılık gösterir. Örneğin, “Ova’daki Vaaz” Luka’da, “Dağdaki Vaaz” ise Matta’da yer alır. Bu, öğretilerin sunumu ve alınan mesaj açısından farklı vurgular yapılmasına neden olur.
 51. İsa’nın Dirilişi Sonrası Görünüşleri: İnciller, İsa’nın dirilişi sonrası farklı kişilere çeşitli yerlerde göründüğünü anlatır. Bu görünüşlerin detayları ve İsa’nın söyledikleri İncil’den İncil’e değişiklik gösterir, bu da dirilişin çeşitli yönlerine ve önemine dair farklı perspektifler sunar.
 52. Petrus ve Deniz Üzerinde Yürüme: Matta İncilinde, Petrus’un İsa’nın üzerinde yürüdüğü suya adım atıp bir süre yürüdükten sonra korkup batmaya başladığı anlatılır, ancak bu olay Markos ve Luka’da yer almaz. Bu hikaye genellikle imanın gücü ve zayıflığı üzerine bir ders olarak yorumlanır.
 53. İsa’nın Sessizliği ve Konuşmaları: İsa’nın yargılanması sırasında, farklı İnciller İsa’nın ifadelerini ve savunmasını farklı şekillerde aktarır. Bazı anlatımlarda İsa daha çok sessiz kalırken, diğerlerinde duruşuna ve iddialarına dair detaylı cevaplar verir.
 54. Yuhanna’nın Vaftizi ve İsa’nın Vaftizi: Yuhanna’nın vaftizi hakkındaki öğretiler ve İsa’nın kendi vaftizi hakkında İnciller arasında farklı detaylar bulunur. İsa’nın vaftizi, Yuhanna tarafından nasıl gerçekleştirildiği ve bu olayın sembolizmi İncillerde farklı şekillerde vurgulanır.
 55. İsa ve Nikodim: Yuhanna İncilinde, İsa’nın Yahudi öğretmeni Nikodim ile geceleyin yaptığı görüşme detaylı bir şekilde anlatılır. Bu görüşme sırasında “yeniden doğmak” üzerine yapılan tartışma, diğer İncillerde yer almaz. Bu hikaye, iman ve kurtuluş üzerine derin teolojik temaları ele alır.
 56. İsa’nın Dua Yöntemi ve Öğretileri: İnciller, İsa’nın dua etme şeklini ve dua üzerine öğretilerini farklı bağlamlarda sunar. “Babamız” duası (Rab’bin Duası) Matta İncilinde bir dağdaki vaaz sırasında verilirken, Luka bu duayı daha farklı bir durumda sunar.
 57. Tövbe Eden Hırsız: Luka İncilinde, İsa’nın çarmıha gerilmesi sırasında yanında çarmıha gerilen iki hırsızdan birinin tövbe etmesi ve İsa’nın ona cenneti vaat etmesi anlatılır. Bu olay, diğer İncillerde bu şekilde işlenmez ve İsa’nın merhameti ve kurtuluş mesajının güçlü bir örneği olarak kabul edilir.

Bu ve benzeri farklılıklar, İncil metinlerinin tarihsel, kültürel ve dini bağlamlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesini gerektirir. Teologlar ve İncil alimleri, bu algılanan çelişkileri çeşitli yollarla açıklamaya çalışmışlardır, bunlar arasında metinlerin farklı yazarların perspektiflerini yansıtması, sembolik veya edebi anlatımların kullanılması ve farklı olayların vurgulanması bulunur. Bu açıklamalar, inananların ve araştırmacıların İncil metinlerini daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olmuştur.

İncil metinleri üzerine yapılan detaylı incelemeler, farklı yazarların olayları, öğretileri ve karakterleri nasıl farklı şekillerde işlediğini gösterir. Bu incelemeler, İncil’in çok katmanlı yapısını ve tarih boyunca nasıl yorumlandığını anlamaya yardımcı olur. Ancak, İncil’deki çeşitli anlatılar arasındaki farklılıkları ele almanın bir noktada sona ermesi gerektiğini hatırlatmak önemlidir.

 • Kültürel ve Tarihsel Bağlam: İncil metinlerinin yazıldığı dönemin kültürel ve tarihsel bağlamı, metinlerin doğru şekilde anlaşılması için kritik öneme sahiptir. Farklı İncil yazarlarının yaşadığı dönemin sosyal, politik ve dini koşulları, metinlerdeki farklı vurguları ve temaları anlamaya yardımcı olur.
 • Teolojik Çeşitlilik: İncil, farklı teolojik vurguları ve perspektifleri barındırır. Bu çeşitlilik, erken Hristiyan topluluklarının inancını ve İsa’nın öğretilerini nasıl anladıklarına dair geniş bir yelpazeyi yansıtır.
 • Metinler Arası Diyalog: İncil metinleri arasındaki “çelişkiler” veya farklı anlatımlar, metinlerin birbirleriyle nasıl diyalog halinde olduğunu gösterir. Bu diyalog, İncil’in bütün olarak daha derin bir anlayışına ulaşmayı sağlar.
 • Yorum ve Uygulama: İncil metinlerinin yorumlanması ve günlük hayata uygulanması süreci, bireysel ve toplumsal düzeyde inançla ilgili derinlemesine düşünmeyi teşvik eder. Farklı anlatımlar, inançlı bireylerin ve toplulukların İncil’in mesajını ve öğretilerini kendi yaşamlarında nasıl hayata geçirdiklerini keşfetmelerine olanak tanır.

İncil üzerine yapılan çalışmalar ve yorumlar, inançlı bireylerin ve toplulukların kutsal metinlerle sürekli bir diyalog içinde olmalarını sağlar. Bu süreç, zamanla değişen yorumlar ve anlayışlarla birlikte dinamik ve gelişen bir inanç deneyimi sunar. Her “çelişki” veya farklı anlatım, inancın zenginliğini ve çeşitliliğini keşfetme yolculuğunda değerli bir adım olarak görülebilir. Bu yolculuk, bireylerin ve toplulukların İncil metinlerinden anlam çıkarma ve kendi inançlarına derinlik katma çabalarını yansıtır.

Tüm soru ve görüşleriniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Platform sağlayıcı dinisozluk.com

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.