4 Adımda Komünist Manifesto

Yayınlama: 19.02.2024
Düzenleme: 20.02.2024 13:15
10
A+
A-

Komünist Manifesto bir çok defa duyduğum fakat sakıncalı hissettiğim eserlerden bir tanesi. Yakın döneme kadar komünizm o kadar büyük bir tehlike olarak görülmüş ki dinlense sempatik gelebilecek görüşler canavarlaştırılmış durumda. Bu nedenle kitabı okurken de bu yazıyı yazarken de belirli bir suçluluk duygusuyla yazmaktan kendimi alamıyorum :). Bu arada eserde anladığım kadarıyla suç olabilecek herhangi bir yer yok ve bir çok kısmına da katıldım. Liberalizmi de Komünizmi de beğeniyorum. Fakat liberalizmin soylu sınıf oluşturma gerekliliği takıntısının saçma olduğu kanaatindeyim. Haketmeyen insanlar haketmeyen hayatlar yaşarken hakeden insanlarsa hayatta kalma ydişlileri arasında can çekişiyorlar.

Emlakçılıkla ilgili bir eğitim alırken eğitmenin ilk anlattığı konulardan biri emlak sisteminin bir rant sistemi olduğu idi. Örneğin Türkiye’de boş boş duran o kadar büyük araziler var ki!. Bu araziler vatandaşa belirli bir ücret karşılığında verilebilir. Vatandaşlar doğal ortamlarında makul sayıdaki katlardan oluşan evlerinde kendi yiyecek ve içeceğini yetiştirebilir.

Fakat devlet bu rant sistemi yüzünden bunu yapmıyor. Konuyu daha fazla dağıtmadan kitaba geri dönelim:

Karl Marx ve Friedrich Engels, 19. yüzyılın ortalarında, kapitalizmin eleştirisi ve komünizmin savunusu olarak “Komünist Manifesto”yu kaleme almışlardır. Bu eser, dünya siyasi düşüncesi üzerinde derin etkiler bırakmış ve sayısız sosyal harekete ilham kaynağı olmuştur. Bu makalede, Marx ve Engels’in yaşamlarına, “Komünist Manifesto”nun başlıklarına ve eserin önemine dair bilgileri ele alacağız.

Karl Marx Hakkında

Karl Marx, 1818 yılında Prusya’nın Trier şehrinde doğmuş bir Alman filozof, ekonomist, tarihçi, sosyolog, politik teorisyen ve gazetecidir. Marx, Hegel’in diyalektik yöntemini eleştirerek materyalist bir yaklaşımla yeniden şekillendirmiş ve sınıf mücadelesi teorisini geliştirmiştir. Marx’ın düşünceleri, daha sonra Marksizm olarak adlandırılan ideolojinin temelini oluşturmuştur. Marx, 1883 yılında Londra’da hayatını kaybetmiştir.

Komünist Manifesto
Komünist Manifesto

Friedrich Engels Hakkında

Friedrich Engels ise 1820 yılında Almanya’nın Barmen kentinde doğmuş bir Alman iş insanı, sosyal bilimci, yazar, politik teorisyen ve Marx’ın en yakın işbirlikçilerinden biridir. Engels, Marx ile birlikte kapitalizmin eleştirisi üzerine çalışmış ve “Komünist Manifesto”nun ortak yazarı olmuştur. Engels, Marksist teorinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamış ve Marx’ın ölümünden sonra eserlerinin yayılmasını sağlamıştır. Engels, 1895 yılında İngiltere’de vefat etmiştir.

“Komünist Manifesto”nun Başlıkları

“Komünist Manifesto”, dört bölümden oluşur:

  1. Burjuvazi ve Proleterler: Bu bölüm, kapitalist toplumun sınıf yapısını ve burjuvazi ile proletarya arasındaki mücadeleyi inceler. Marx ve Engels, tüm tarih boyunca sınıf mücadelelerinin var olduğunu ve kapitalizmin bu mücadeleyi daha da keskinleştirdiğini savunur.
  2. Proleterler ve Komünistler: Bu kısımda, komünistlerin proletarya sınıfının doğal temsilcileri olduğu ve komünistlerin amacının özel mülkiyetin kaldırılması ve sınıfsız bir toplumun kurulması olduğu anlatılır.
  3. Sosyalist ve Komünist Literatür: Marx ve Engels, bu bölümde farklı sosyalist ve komünist akımları ele alır ve neden kendi komünizm anlayışlarının diğerlerinden üstün olduğunu savunur.
  4. Komünistlerin Çeşitli Ülkelerdeki Tutumu: Manifesto’nun son bölümünde, komünistlerin uluslararası siyasetteki pozisyonları ve çeşitli ulusal mücadelelerle olan ilişkileri ele alınır.

“Komünist Manifesto”nun Önemi

“Komünist Manifesto”, kapitalizmin temel eleştirilerini ve komünist ideolojinin ana hatlarını sunmasıyla tarihsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Manifesto, işçi sınıfının özgürleşmesi ve sınıfsız bir toplumun kurulması için bir çağrı niteliğindedir. Marx ve Engels’in eseri, dünya çapında birçok sosyalist ve komünist hareketin temel metni olmuştur.

Komünist Manifesto

Sonuç olarak, Karl Marx ve Friedrich Engels’in “Komünist Manifesto”su, sadece 19. yüzyılda değil, gün

ümüzde de devam eden sosyal ve ekonomik tartışmalar için önemli bir referans noktasıdır. Eser, kapitalist sistemin eleştirisi ve alternatif bir toplumsal düzenin mümkünlüğü üzerine düşünmek isteyen herkes için kaçınılmaz bir kaynaktır.

“Komünist Manifesto”, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1848 yılında yazılmış, kapitalizmin eleştirisi ve komünizmin savunulması üzerine kapsamlı bir çalışmadır. Bu eser, tarihsel olarak sınıf mücadelelerini, kapitalizmin dinamiklerini ve komünist ideolojinin prensiplerini ele alır. Bu makalede, “Komünist Manifesto”nun dört bölümünü özetleyerek, eserin temel argümanlarını ve mesajlarını inceleyeceğiz.

1. Burjuvazi ve Proleterler

“Komünist Manifesto”nun ilk bölümü, kapitalist toplumun iki temel sınıfı olan burjuvazi (sermaye sahipleri) ve proletarya (işçi sınıfı) arasındaki çatışmayı ele alır. Marx ve Engels, tüm insanlık tarihinin sınıf mücadeleleri tarihi olduğunu ileri sürer. Bu bölümde, sanayi devriminin nasıl yeni üretim araçlarını ve ilişkilerini doğurduğu ve bu sürecin nasıl proletaryanın genişlemesine ve burjuvazinin zenginleşmesine yol açtığı anlatılır. Yazarlar, burjuvazinin dünya çapında pazarları nasıl genişlettiğini ve ulusal sınırları aştığını, böylece kapitalist sistemin küresel bir karakter kazandığını vurgular.

2. Proleterler ve Komünistler

Bu bölüm, proletaryanın komünist hareketle olan ilişkisini ve komünistlerin amacını açıklar. Komünistlerin ana hedefi, özel mülkiyetin kaldırılması ve üretim araçlarının toplumun ortak mülkiyeti haline getirilmesidir. Marx ve Engels, komünistlerin proletaryanın doğal liderleri olduğunu ve sınıfsız bir toplumun kurulması için proletaryayı örgütlemeye çalıştıklarını belirtir. Bu bölümde, komünizmin temel ilkeleri ve hedefleri detaylı bir şekilde ele alınır, özel mülkiyetin kaldırılmasının işçi sınıfının kurtuluşu için neden gerekli olduğu üzerinde durulur.

3. Sosyalist ve Komünist Literatür

“Komünist Manifesto”nun üçüncü bölümü, dönemin sosyalist ve komünist literatürünü eleştirel bir bakış açısıyla inceler. Marx ve Engels, farklı sosyalist akımları -reaksiyoner sosyalizm, muhafazakar veya burjuva sosyalizmi, ve kritik-utopik sosyalizm- kategorize eder ve neden kendi komünist yaklaşımlarının bu akımlardan üstün olduğunu savunur. Yazarlar, bazı sosyalist akımların sınıf mücadelesini yeterince anlamadığını veya burjuvazinin çıkarlarını savunduğunu iddia eder.

4. Komünistlerin Çeşitli Ülkelerdeki Tutumu

Manifesto’nun son bölümü, komünistlerin uluslararası politikada nasıl bir pozisyon alması gerektiğini ele alır. Marx ve Engels, komünistlerin her ülkede proletaryanın devrimci hareketini desteklemesi gerektiğini savunur. Ayrıca, komünistlerin ulusal özgürlük hareketlerini desteklemeleri, ancak bu hareketlerin proletaryanın genel çıkarlarına hizmet etmesi koşuluyla desteklenmesi gerektiğini belirtirler. Bu bölüm, komünistlerin pratikteki politik stratejilerine ve uluslararası işçi hareketinin birliğinin önemine vurgu yapar.

Sonuç

“Komünist Manifesto”, kapitalizmin eleştirisi ve komünist ideolojinin savunusu üzerine yazılmış, tarihi bir öneme sahip bir eserdir. Marx ve Engels, kapitalist sistemin içsel çelişkilerini ve sınıf mücadelesinin kaçınılmazlığını vurgulayarak, işçi sınıfının kurtuluşu ve sınıfsız bir toplumun kurulması için bir yol haritası sunar. Manifesto, sosyal adalet, eşitlik ve özgürlük arayışındaki hareketler için halen ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Tüm soru ve görüşleriniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Platform sağlayıcı aior.com

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.