Montaigne Denemeler

Yayınlama: 28.01.2024
Düzenleme: 22.02.2024 17:22
11
A+
A-

Montaigne Denemeler buram buram tarih kokan muhteşem bir eserdir. Eserde dönemde yaşanların bazı konularda ne kadar ileride ve bazı konularda ne kadar geride olduğunu görüyorsunuz. Ölüm hakkında nasihatler ise çok farklı bakış açıları. Sarılık olmuş olan birisinin dünyayı sarı olarak gördüğünü düşünür Montaigne ama sorgulama devam eder, bir kaz da kainatın onun için yaratılmış olduğunu düşünüyor olabilir. İnsanlar ona hizmet etmektedir. Ara sıra onları öldürseler de ölüm gerçektir. Ayrıca kazlar da insanlar ölünce onları yiyen kurtları yerler. Türk’lerle ilgili kısımlar çok güzeldir. Türk ordularındaki düzen ve ahlaktan bahsedilir. Kimsenin malında gözleri yoktur. Koca bir ordu bir elma bahçesinden geçer de 1 elma bile eksilmez. Okumanın sonu elbette yoktur ama sürekli okuyan ve bir şey üretmeyen yaşlıların da ayıplanacağından bahseder.

Montaigne Denemeler ‘de doktorların önerdikleri üzerine de bolca durmuştur. Bolca bulunur olan ve değersiz bir yiyecek olan lahana başka bir ülkede bulunmasaydı eğer, doktorların bolca yenmesi gerektiği konusunda reçeteler yazacağından bahseder.

Kitabın Yazarı: Michel de Montaigne

Michel de Montaigne, 16. yüzyıl Fransa’sında yaşamış ünlü bir düşünür ve yazardır. 1533’te Aquitaine bölgesindeki Château de Montaigne’de doğmuş ve bu şatoda büyük bir kısmını geçirmiştir. O dönemin eğitim anlayışını ve sosyal yapılarını sorgulayan, insan doğasına ve kişisel deneyimlere odaklanan yazılarıyla tanınır. Montaigne, eserlerinde genellikle kişisel gözlemlerini ve düşüncelerini, kendi yaşam deneyimleri üzerinden anlatır. Bu yaklaşım, onu modern deneme türünün öncüsü yapmıştır.

Montaigne Denemeler Yayınlanma Tarihi

Montaigne Denemeleri, ilk olarak 1580’de Fransa’da yayımlanmıştır. Kitap, yazarın yaşamı boyunca birkaç kez gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Montaigne, bu eserini sürekli bir gelişim sürecinde görmüş ve 1588’de son versiyonunu tamamlamıştır. Montaigne Denemeler, o dönemdeki bireysel düşüncenin ifadesi olarak önemli bir yer tutar ve Avrupa edebiyatının gelişiminde etkili olmuştur.

Montaigne Denemeler
Montaigne Denemeler

Kitabın Geçtiği Yer

Montaigne Denemeler’de belirgin bir coğrafi mekândan ziyade, Montaigne’in kendi iç dünyası ve düşünceleri ön plandadır. Kitap, yazarın kişisel gözlemlerini, düşüncelerini ve felsefi sorgulamalarını içerir. Ancak, Montaigne’in yaşadığı dönemin Fransası, eserin arka planını oluşturur ve zaman zaman eserde bu bağlamdaki göndermeler bulunur.

Kitabın Konusu

Denemeler, Montaigne’in hayatı, düşünceleri, deneyimleri ve gözlemleri üzerine kurulmuş bir eserdir. Kitapta spesifik bir konu işlenmez; bunun yerine, yazarın kişisel deneyimleri ve fikirleri çeşitli konular etrafında ele alınır. Montaigne, insan doğası, eğitim, dostluk, ölüm, ahlak ve diğer pek çok konu hakkında düşüncelerini paylaşır. Kendi kendini sorgulama ve kişisel gelişim üzerine yoğunlaşan bu eser, okuyucuya da kendi hayatını ve inançlarını sorgulama fırsatı sunar.

Kitabın Karakterleri

Denemeler, geleneksel bir roman olmadığı için belirgin karakterler içermez. Esas karakter kendisi ve düşünceleridir. Montaigne’in kendisi, eserin merkezinde yer alır ve yazarın kişisel deneyimleri, düşünceleri ve gözlemleri eserin ana içeriğini oluşturur. Montaigne dışında, eserde tarihi veya mitolojik figürlerden bahsedilir; ancak bunlar, yazarın düşüncelerini örneklemek için kullanılan referanslar olarak görülür.

Kitabın Özeti

Denemeler’in özeti, Montaigne’in felsefi ve kişisel düşüncelerini içeren bir dizi denemeden oluşur. Eserde, yazar hayatının çeşitli dönemlerinden kesitler sunar ve bu deneyimler üzerinden geniş bir konu yelpazesini tartışır. Montaigne, insan doğasını, bireyin toplumdaki yeri, eğitim, ahlak, ölüm ve varoluş gibi konuları ele alır. Kendi deneyimlerini ve gözlemlerini kullanarak, okuyucuya hayatın temel soruları üzerine düşünmeyi teşvik eder.

Montaigne, Denemeler’de kendi kişiliğini ve düşüncelerini açık bir şekilde ifade eder. Eser, onun yaşadığı dönemin toplumsal ve politik olaylarına da değinir, ancak asıl odak noktası kişisel düşünceler ve iç gözlemlerdir. Montaigne, eserde kendi hatalarını, zaaflarını ve öğrenme sürecini samimi bir şekilde anlatır. Bu açıklık ve dürüstlük, eseri o dönem için oldukça yenilikçi kılar ve modern öz-anlatı türünün öncülerinden biri olarak kabul edilmesini sağlar.

Eserin genel yapısı, belirgin bir hikaye akışından ziyade, çeşitli konular etrafında dolaşan denemeler şeklindedir. Her bir deneme, Montaigne’in bir düşüncesini veya bir anısını merkeze alır ve bu üzerinden genel bir konuyu tartışır. Eserde, insanlığın evrensel sorunlarına dair derinlemesine düşünceler bulunur ve Montaigne bu sorunlara çoğunlukla kişisel bir perspektiften yaklaşır.

Montaigne’in yazıları, o dönemin toplumsal normları ve düşünce yapısına meydan okur. Özellikle eğitim, dini inançlar ve sosyal adalet gibi konularda eleştirel bir yaklaşım sergiler. Kendi hayatından örnekler vererek, okuyucuyu da kendi hayatını gözden geçirmeye ve sorgulamaya teşvik eder.

Sonuç olarak, Denemeler, Montaigne’in kendi yaşamı ve düşünceleri üzerinden genel insan deneyimini ve varoluşun temel sorularını ele alan bir eserdir. Bu eser, düşüncelerin ve kişisel deneyimlerin özgürce ifade edildiği, modern öz-anlatı ve deneme türünün öncü bir örneğidir. Montaigne’in açık ve samimi üslubu, eseri döneminin ötesine taşıyan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan bir nitelik kazandırır.

Tüm soru ve görüşleriniz için buraya tıklayabilirsiniz.

Platform sağlayıcı aior.com

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.